ကၽြန္ုပ္တို ့အေၾကာင္း

Hi-So ဆိုတာပစၥည္း ပို ့ခ်င္တဲ ့လူေတြနဲ ့ပစၥည္းပို ့ေဆာင္ေပးလို တဲ့ သူေတြရဲ ့ ၾကားထဲမွာခ်ိတ္ဆက္ေပးထားတဲ့  ျမန္မာျပည္ရဲ ့  ပထမဦးဆံုးေသာ အြန္လိုင္း ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္ျပီး ယခုလိုအပ္တာနဲ ့ ယခု ပို ့ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းပို ့ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ၾကံဳေတြ ့ခံစားခဲ့ဖူးေသာ့ ပစၥည္းပို ့ေဆာင္ေရးမ်ား နဲ ့မတူပဲ ပိုျပီး လ်င္ျမန္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ့ျပီး ေန ့ခ်င္း ပို ့ေဆာင္နိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုနဲ ့သင့္ ကို စိတ္ေက်နပ္မွု ေပးစြမ္းနိုင္ေရးဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ရဲ ့ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

Hi-So မွာ မိမိ ပစၥည္း ဘယ္ေနရာေရာက္ရွိေနျပီဆိုတာကို အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ေရာက္မယ္ဆိုတာလည္း သင္ခန့္မွန္း ႏိုင္သလို လံုျခံဳစိတ္ခ်မွုလည္း ေပးစြမ္း ႏို္င္ပါတယ္။

သင္ လုပ္လို သမွ် အရာအားလံုးဟာ လက္ေခ်ာင္းေလး တစ္ခ်က္ ထိလိုက္ရံုနဲ ့ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ပို  ့ေဆာင္လိုတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ပို ့ေဆာင္ေပးဖို ့Hi-So ကအျမဲရွိေနမွာပါ။