ေမးျမန္းမႈမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

 • Q.

  သံုးေနရင္း Hi-So App ကို ဆက္သံုးလို ့မရေတာ့ရင္

 • Q.

  ကိုယ္လုပ္ထားခဲ့တဲ့ ဘိုကင္မွတ္တမ္းကို ဘယ္လုိဖ်က္လို ့ရမလဲ။

 • Q.

  အိမ္ေမႊးတိရစၦာန္ေလးေတြကိုေရာ ပို ့ေပးလား။

 • Q.

  Hi-So Driver ေတြက အိမ္ထဲထိ ပစၥည္းလိုက္ခ်ေပးမွာလား

 • Q.

  Hi-So Driver ကAppထဲမွာ ျပထားတဲ့ ေစ်းထက္ ပိုက္ဆံပိုေတာင္းတယ္

 • Q.

  ဘိုကင္ကေတာ့ လုပ္ျပီးသြားျပီ။ ဒါေပမယ့္ ပစၥည္းပုိ ့ရမယ့္ ေနရာက လမ္းတစ္၀က္မွာျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ေပးရမွာလဲ။

 • Q.

  Delivery Service ကိုအသံုးမျပုခဲ့ပါ၊

 • Q.

  ကၽြန္ုပ္ရဲ ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လို ျပင္ဆင္ရမလဲ။

 • Q.

  အီးေမးလ္ ကို Verify ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

 • Q.

  အလုပ္လုပ္ပံု